ثبت شعبه شرکت خارجی

مقدمه ای بر ثبت شعبه شرکت خارجی هر شرکتی که از طریق قانونی در یکی از کشورهای خارجی ثبت شده باشد، می تواند کاندید ثبت شدن در ایران باشد. البته برای ثبت شعبه شرکت خارجی شرط بزرگ و مهمی وجود دارد که تاجر باید بداند. توجه: فقط شعبه هایی از شرکت های خارجی اجازه ورود به… ادامه خواندن ثبت شعبه شرکت خارجی