تفاوت شعبه و نمایندگی

تفاوت شعبه و نمایندگی تفاوت شعبه و نمایندگی شعبه های فرعی و اصلی به هم مرتبط هستند. به نحوی که فعالیت شعبه زیر نظر شرکت اصلی انجام می شود و هر چند در بیشتر موارد خود شعبه باید در برابر اعمال مدیران پاسخگو باشد، گاهی هم شرکت اصلی مجبور به پاسخگویی در برابر مراجع خواهد… ادامه خواندن تفاوت شعبه و نمایندگی

ثبت شعبه شرکت خارجی

مقدمه ای بر ثبت شعبه شرکت خارجی هر شرکتی که از طریق قانونی در یکی از کشورهای خارجی ثبت شده باشد، می تواند کاندید ثبت شدن در ایران باشد. البته برای ثبت شعبه شرکت خارجی شرط بزرگ و مهمی وجود دارد که تاجر باید بداند. توجه: فقط شعبه هایی از شرکت های خارجی اجازه ورود به… ادامه خواندن ثبت شعبه شرکت خارجی