ثبت اختراع

همه چیز در مورد ثبت اختراع ثبت اختراع ماحصل فکر فرد یا افرادی است. برای نخستین بار محصول جدید و خاصی را ارائه می‌دهند و مشکل و کمبودی را در یک حرفه یا برای قشر خاصی حل می کنند. با وجود اینکه اختراع به مفهوم خلق چیز جدید می باشد.اما قانون­گذاران محدودیتی برای مخترعین اعمال… ادامه خواندن ثبت اختراع