کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت

هم چنان که سرمایه ممکن است اضافه شود گاهی انفاق می افتد که تقلیل پیدا می کند.کاهش سرمایه شرکت به دو صورت انجام می شود؛

کاهش اختیاری سرمایه شرکت

در مواردی که به زودی مفق به انجام منظور خود نمی شود و بیش از مبلغ مورد احتیاج سرمایه در اختیار دارد، می تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء مسترد دارد.

طبق ماده189 اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند،مشروط بر اینکه در اثر کاهش به تساوری حقوق سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکتها از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود،یعنی در شرکتهای سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.

پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان تسلیم شود.

تصمیم مجمع عمومی دایر بر کاهش سرمایه باید حداکثر ظرف یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود آگهی گردد.

در این صورت هر یک از طلبکاران که منشا طلب آن ها قبل از نشر آگهی فوق باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه مربوطه تقدیم نمایند.

در صورتیکه به نظر دادگاه اعتراض وارد تشخیص داده شود شرکت جهت تامین طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن می کند.

تا مدت دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و همچنین در صورت بودن معترض قبل از خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه ممنوع است.

کاهش سرمایه به یکی از دو طریق ممکن است؛

کاهش تعداد سهام که در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می شوند.

کاهش مبلغ اسمی سهام مثلا سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد می شود.

باید متوجه بود که خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت سرمایهای شرکت تقلیل پیدا می کند بدون اینکه کاهش سرمایه آکهی شود.

کاهش اجباری سرمایه شرکت

اگر تقلیل سرمایه در اثر برداشت نباشد بلکه زیان های وارده به قدری باشد که نصف سرمایه شرکت از میان برود،در این صورت قانون هیئت مدیره شرکتها را موظف نموده که مجمع عمومی را دعوت نمایند تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند، البته مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و با کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت ، این تصمیم را در حال مدیران شرکت مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع تاسیس شرکتها خواهند رسانید هر گاه مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر اینکه از میزان حداقلی که برای شرکتهای سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در تغییرات

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *