ثبت شرکت تعاونی

قوانین ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت آرتا شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی به موجب مادهی 17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران<شرکت تعاونی،شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه آن به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه ها ،سازمانها،شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت،بانک ها ،شهرداری ها ،شوراهای اسلامی کشوری،بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت،مضاربه،مزارعه،مساقات،اجاره،اجاره به شرط تملیک،بیع شرط،فروش اقساطی و صلح،اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند؛ بدون آنکه عضو باشند.>

تبصره :در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس تعاونی ،شریک می شوند؛طرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت،تعیین خواهد شد؛سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.مطالق ماده 26 همان قانون(تعاونی های توزیع،عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند).تبصره ماده 28:<تعاونی های مضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند>.

رویه عملی مراحل ثبت شرکت تعاونی

در اداره ثبت شرکت ها ،فرم نمونه اسناد فوق الذکر، موجود است. می توان این فرم های نمونه را از اداره مذکور تهیه و تکمیل کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه شرکا(موسسین)امضا شود.سپس هزینه ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،که واژه بیگانه نبوده،فاقد سابقه ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛انتخاب کرده و به <واحد تعیین نام> اداره مرکور،معرفی و موافقت آن واحد را درباره نام تعیین شده اخذ کرده ، سپس همه مدارک به <قسمت پذیرش مدارک>اداره مزبور، تحویل و رسید دریافت می شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *