ثبت شرکت تعاونی

4/5 - (4 امتیاز)
ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی چیست

تعاونی شرکت تولیدی است که بین تعدادی از استادان و شرکا از مشاغل خود برای تولید و فروش اشیاء یا کالاها استفاده می کنند.(ماده 190)
در صورتی که تعدادی از شرکا در شرکت تولیدی در خدمت دائمی شرکت یا از آن نبوده باشند ،متخصصانی که موضوع عملیات شرکت هستند نباید حداقل دو سوم اعضای مدیریت شرکت باشند ،باید از شرکایی انتخاب شود که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.(ماده 191)

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که به منظور موارد زیر تشکیل شده است:
1- فروش کالاهای ضروری برای اهداف زندگی ، از جمله آن کالاها توسط شرکا ایجاد یا خریداری شده است.
2 – سود و زیان را به نسبت خرید هریک از آنها بین شرکا تقسیم کنید.ماده (192)

تولید و مصرف در شرکت تعاونی

تعاونی شرکت تولیدی است که بین تعدادی از استادان و شرکا از مشاغل خود برای تولید و فروش اشیاء یا کالاها استفاده می کنند.(ماده 190)
در صورتی که تعدادی از شرکا در شرکت تولیدی در خدمت دائمی شرکت یا از آن نبوده باشند ،متخصصانی که موضوع عملیات شرکت هستند نباید حداقل دو سوم اعضای مدیریت شرکت باشند ،باید از شرکایی انتخاب شود که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.(ماده 191)

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که به منظور موارد زیر تشکیل شده است:
1- فروش کالاهای ضروری برای اهداف زندگی ، از جمله آن کالاها توسط شرکا ایجاد یا خریداری شده است.
2 – سود و زیان را به نسبت خرید هریک از آنها بین شرکا تقسیم کنید.ماده (192)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *