افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد منتشره توسط شرکتهای سهامی.

شرکت ها در مواقعی که احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یکی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند.تامین مالی از طریق مختلفی چون آورده نقدی ، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته، صرف سهام و یا ترکیبی از موارد مذکور صورت می گیرد. اما شاید جالب باشد بدانیم که یک شرکت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می دهد.

معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارئه طرح توجیهی و مسخص نمودن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می رسد. سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه می نماید. طی این نوشتار بر آنیم که جزئیات دقیق تری برای یک افزایش سرمایه به همراه مستندات قانون تجارت و همچنین ذکر یک مثال ارائه نمائیم.

تغییر در سرمایه شرکتت تنها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران شرکت می باشد. لازم به یادآوری است که این مجمع با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت ، با حضور بیش از یک سوم سهام به حد نصاب قانونی می رسد و همچنین تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است.(مواد83و84و85 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران)

در مرحله اول هیئت مدیره شرکت طرح توجیهی افزایش سرمایه را برای قرائت در مجمع فوق العاده آماده می کند و در این مرحله اجازه بر گزاری مجمع فوق العاده را از سازمان بورس اخذ نموده و در روزنامه رسمی شرکت اقدام به درج آگهی می نماید تا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به مشارکت در تصمیم گیری در این خصوص نماید، نماد شرکت با این آگهی بسته شده و معاملات بروی سهام شرکت متوقف می شود مواد 123 و 122 قانون تجارت، آدابی را برای تشکیل جلسات هیات مدیره مشخص نموده است.

ماده 122 قانون تجارت عنوان می کند که ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین می کند و یک سوم مدیران را در صورتی که حداقل یکماه از آخرین جلسه گذشته باشد می تواند دعوت نمایند، همچنین ماده 123 قانون تجارت هیئت مدیره را موظف نموده تا برای هر یک از جلسات خود صورت جلسه ای تنظیم نموده و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برساند.

مرحله دوم هیئت مدیره اقدام به قرائت گزارش در خصوص میزان،نحوه و محل افزایش سرمایه نموده و از آن دفاع می نماید.حاصل جلسه تصویب یا عدم تصویب افزایش سرمایه است، در صورت پذیرش گزارش توجیهی، در مرحله سوم تعداد سهام حاضر در مجمع فوق العاده برنامه زمان بندی اجرای این طرح را به تصویب سهامداران خواهد رسید.

پس مرحله تصویب طرح افزایش سرمایه توسط سهامداران ، هیئت مجددا با در نظر گرفتن اصلاحات جدید اقدام به تصویب آن می نماید و تشریفات عملیاتی کردن افزایش سرمایه را شروع به کار می کند.ماده 158 قانون تجارت طریق مختلف افزایش سرمایه را بدین صورت مشخص نموده است؛آمده نقدی،مطابات حال شده،انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته،اضافه ارزش سهام و تبدیل اوراق قرضه،در این مجال مراحل در حالت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و استفاده از اندوخته قانونی بیان می گردد.

پس از تصویب هیئت مدیره در حالت استفاده از روش آورده نقدی گواهینامه های حق تقدم به آدرس سهامداران قبلی یا به آدرس شرکت کارگزاری که این سهامدار آخرین بار در آنجا اقدام به معامله این سهم نموده است ارسال می گردد،پس از آن ، ارسال اطلاعیه ای برای بازگسائی نماد توسط سازمان بورس ارائه می گردد(از زمان برگزاری مجمع فوق العاده زمان ارسال گواهینامه های جدید نماد شرکت متوقف می باشد)

سهامدارا قبلی 2 انتخاب دارد؛یا مبلغ در خواست شده توسط شرکت را به حساب اعلام نموده واریز نماید تا شرکت از این محل سرمایه قبلی خود را افزایش دهد.اگر شخص مطالباتی از دوره های گذشته نداشته باشد،می بایست به ازای هر سهم مبلغ 1000 ریال که همان ارزش اسمی سهام بر اساس قانون می باشد واریز نماید، یا اینکه حق تقدم را به قیمت بازار بفروش برساند تا خریدار جدید در خواست شرکت را اجابت کند. در این مرحله طی دو ماه خرید و فروش حق تقدم در تابلوی بورس صورت خواهد پذیرفت.طی این مدت هم نماد شرکت و هم نماد حق تقدم قابلیت معامله دارد. طبق قانون هیئت مدیره اختیار تمدید استفاده از حق تقدم را نیز خواهد داشت.

گاهی اوقات برخی از گواهینامه های ارسالی به سهامداران نمی رسد و لذا آن ها نمی توانند از این حق قانونی خود استفاده نمایند لذا بر اساس قانون شرکت به نمایندگی از همه سهامدارانی که موفق به واریز وجه نشدند اقدام به عرضه این حق تقدم استفاده نشده می نماید.

هر چند پس ازپایان مهلت دو ماهه نماد حق تقدم شرکت بسته شده بود، مجددا برای عرضه حق تقدم استفاده نشده نماد باز می شود،پس از طی این مرحله شرکت اقدام به استعلام از بانک نموده و به همراه مصوبه مجمع فوق العاده و مصوبه هیئت مدیره بر اساس ماده 163 قانون تجارت برای ثبت افزایش سرمایه رسمی کشور خواهد نمود.

اما در صورتیکه افزایش سرمایه به روش استفاده از اندوخته ها باشد تنها مرحله آخر صورت می گیرد،یعنی شرکت اقدام به دریافت استعلامی از بانک نموده به همراه مصوبه مجمع فوق العاده و مصوبه هیئت مدیره به ثبت افزایش سرمایه مبادرت خواهد نمود

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در تغییرات

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *