شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور بین دو یا چند نفر است یک تجارت ایجاد می شود و هر یک از شرکا به سهام یا سهام بدون هیچ سرمایه ای تقسیم می شوند. – فقط به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول بدهی ها و بدهی های شرکت است.(ماده 94) در انتخاب… ادامه خواندن شرکت مسئولیت محدود