استاندارد ملی

در حال حاضر با وجود رقابتی که در بازار جهانی وجود دارد، هر کدام از تولیدکنندگان تلاش می کنند با دریافت نشان های معتبر و مجوزهای قانونی نظر مشتریان را به خود جلب کنند و موجب اطمینان خاطر آنها شوند. نشان استاندارد ملی ایران به عنوان معتبرترین نشان داخلی می تواند به یک محصول یا… ادامه خواندن استاندارد ملی