سیب سلامت برای مشاغل خانگی

سیب سلامت برای مشاغل خانگی را باید تصدیق برند یا علائم تجاری ثبت شده داشته باشید و در سال 1400 هم مجواز تاسیس  مورد نیاز هست. مدت زمان دریافت دو الی سه ماه کاری می باشد و در این مدت کارشناسان فرآورده های شما در را از سوی سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار… ادامه خواندن سیب سلامت برای مشاغل خانگی