تغییر سهم الشرکه

تعریف سهم الشرکه سهم الشرکه در حقیقت، میزان اختیارات اشخاص را در تصمیم گیری های شرکت مشخص می کند. سهم الشرکه سرمایه ای است که افراد وارد شرکت می کنند و برای آنها مزایای زیادی به همراه می آورد. البته با توجه به میزان آن، در ضرر و زیان شرکت هم سهیم هستند. در شرکت… ادامه خواندن تغییر سهم الشرکه