ثبت برند

ثبت برند

این گفته قدیمی که میگوید (تا زمانی که کسی چیزی را نفروشد اتفاقی نمی افتد) به زودی جای خود را به شعار امروزی داده است. تا زمانی که نام علائم تجاری یا ثبت برند کالا ی خود به ثبت نرسیده است اتفاقی نمی افتد. شما یک داروخانه یا یک سوپرمارکت را در نظر بگیرید انواع… ادامه خواندن ثبت برند