تغییرات تعداد اعضا

تغییرات تعداد اعضا، اصطلاحاً به تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت ها گفته می شود. این تغییر شامل کاهش یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره است؛ که هر کدام از این تغییرات، صورتجلسه جداگانه ای دارند.   مدارک لازم برای تغییرات تعداد هیئت مدیره مدارک هویتی شرکت که شامل اساسنامه، شرکتنامه، اظهارنامه، میزان سرمایه هر… ادامه خواندن تغییرات تعداد اعضا