کارت بازرگانی

ثبت کارت بازرگانی

ثبت کارت بازرگانی مجورزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بموجب ماده 3 قانون مقررات صاردرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.

بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجرا است اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال تا پنج سال به اختیار متقاضی می باشد ، تمدید اعتبار کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

کاربردهای کارت بازرگانی

ثبت سفارش و ترخیص کالا

ارایه کارت بازرگانی به وزارت بازرگانی و بانک جهت ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا به گمرک ضروری است.

صدور کارت و تمدید کارت بازرگانی

یرای صدور کارت بازرگانی دایم باید از طریق اداره کل ثبت شرکت های محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفاتر نموده و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مرکز استان محل فعالیت بر حسب مورد مراجعه نمود،پس از تکمیل پرونده و امضا کارت در اتاق مربوط جهت تایید نهایی به اداره کل بازرگانی استان مربوط مراجعه کرد کارت بازرگانی شرکت های خارجی جهت تایید به اداره کارت بازرگانی وزارت بازرگانی ارسال می شود.

مدارک کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 1. تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
 2. دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(این فرم از اداره ثبت شرکت ها تهیه می شود)
 3. اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 4. دو برگ کپی تقاضانامه شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکت های با مسئولیت محدود)
 5. دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص/عام(برای شرکت های سهامی)
 6. دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت
 7. دو برگ کپی اساسنامه شرکت
 8. اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل
 9. دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل(حداقل سن 18 سال تمام) و رویت اصل آن
 10. چهار قطعه عکس 6×4 مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده)
 11. دو برگ کپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمات سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
 12. تکمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی
 13. اصل کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت (فرم الف)
 14. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا مدیر عامل توسط دفتر اسناد رسمی (فرم د)
 15. دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدنگ،یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار(در صورت عادی بودن اجاره محل کار ، ارایه دو سری کپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند،چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد.
 16. علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارایه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.)
 17. دو برگ اصل و کپی فیش پرداختی به حساب جاری بانک ملی ایران در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام شرکت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب جاری فوق)
 18. اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگامی علاوه بر ارایه کلیه مدارک فوق باستثنای پندهای 9 و 13 ملزم به ارایه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارت خانه متبوعشان و اریه کپی پروانه کار هستند.
 • تذکر1؛کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • تذکر2؛در صورتی که مدیر عامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجعه کننده ملزوم به ارایه کارت و کالت نامه رسمی و یا معرفی نامه از طرفه شرکت می باشد.
 • تذکر3؛هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
 • تذکر4؛تقاضا می شود فرم های فوق به ترتیب شماره در پوشه ای به صورت منظم به مسئولین پذیرش ارایه شود.
مدارک کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
 1. تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
 2. تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی
 3. اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف)
 4. تکمیل فرم مشخصات فردی د اعلام معرف (فرم ج ) و کپی کارت بازرگانی با نضام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانی و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
 5. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
 6. دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.
 7. اصل و کپی و گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 8. اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه
 9. چهار قطعه عکس 6×4 (جدید،تمام رخ،ساده)
 10. دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه ( سن متقاضی حداقل 18 سال تمام) و رویت اصل آن
 11. دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای اقایان و رویت اصل آن
 12. دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدنگ یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار ، ارایه دو سری کپی از کلیه صفحات سند و رویت اصل سند چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد، علاوه بر رعایت مورد تعیین شده در این بند رضایت نامه کنبی سایر مالکین از طرف متقاضی الزامی است.)
 13. اصل و کپی فیش پرداختی به حساب بانک ملی در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام متقاضی کارت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب جاری فوق)
 • تذکر1؛عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه های دولتی(قوای سه گانه).
 • تذکر2؛حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است.
 • هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
 • تقاضا می شود فرم های فوق به ترتیب شمارخ در پوشه ای به صورت منظم به مسئولین پذیرش ارایه گردد.
چگونگی صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها بنام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باسند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تایید توسط وزارت بازرگان معتبر خواهد بود.

تبصره؛کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفا از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.

اشخاص حقیقی ایرانی

 1. داشتن حداقل 21 سال تمام

2 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *