ثبت اختراع

همه چیز در مورد ثبت اختراع در حقیقت اختراع، ماحصل فکر فرد یا افرادی است که برای نخستین بار محصول جدید و خاصی را ارائه می‌دهند و مشکل و کمبودی را در یک حرفه یا برای قشر خاصی حل می کنند. با وجود اینکه اختراع به مفهوم خلق چیز جدید می باشد اما قانون­گذاران محدودیتی… ادامه خواندن ثبت اختراع