مدارک ثبت شرکت تعاونی

4.9 / 5 ( 44 امتیاز ) مدارک ثبت شرکت تعاونی هر کدام 4 نسخه مدارک ثبت شرکت تعاونی صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان و دیرعامل شرکت اساسنامه مصوب مجمع عمومی درخواست کتبی ثبت طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون… ادامه خواندن مدارک ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تضامنی

نحوه انتخاب و عزل مدیر در شرکت تضامنی ثبت شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبود ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت)در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند… ادامه خواندن ثبت شرکت تضامنی