ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت سهامی عام که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عا در کیله اوراق و اطلاعیه های شرکت بطور روشن و خوانا… ادامه خواندن ثبت شرکت سهامی عام

کارت بازرگانی

ثبت کارت بازرگانی مجورزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بموجب ماده 3 قانون مقررات صاردرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجرا است اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک… ادامه خواندن کارت بازرگانی