تفاوت شرکت سهامی خاص با محدود

تفاوت شرکت سهامی خاص با محدود تفاوت سهامی خاص با محدود تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نقر می باشند. 2.حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.… ادامه خواندن تفاوت شرکت سهامی خاص با محدود

ثبت شرکت مختلط سهامی

مراحل تاسیس شرکت مختلط سهامی ثبت شرکت مختلط سهامی، است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متسائی القیمه در آمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است… ادامه خواندن ثبت شرکت مختلط سهامی