مدارک ثبت شرکت تعاونی

مدارک ثبت شرکت تعاونی

مدارک ثبت شرکت تعاونی هر کدام 4 نسخه

مدارک ثبت شرکت تعاونی

  1. صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان و دیرعامل شرکت
  2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی
  3. درخواست کتبی ثبت
  4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
  5. رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
  6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده 32)
  7. موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ماده 51)
  8. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه(بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51)

اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی ، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید-لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون،سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا در مرحله تاسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی وجنسی باشد؛تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند(ماده21)

برای ورود به سامانه ثبت شرکت ها کلیدک کنید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *