ثبت شرکت مناطق آزاد

ثبت شرکت مناطق آزاد

مراحل و شرایط ثبت شرکت در مناطق آزاد

مراحل و شرایط ثبت شرکت در مناطق آزاد کشور: در کشور جمهوری اسلامی ایران باشد.
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی (کیش -اروند -انزلی -قشم -ارس -ماکو -چابهار)
سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که به موجت قانون تاسیس شده اند.
قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی جمهوری اسلامی ایران


شعبه شرکت یا موسسه در مناطق آزاد

شعبه یک شرکت یا موسسه،شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده، تشکیل شده است و اکثریت سهام آن منعلق به شرکت مذکوز می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود.

نماینده شرکت یا موسسه در مناطق آزاد

نماینده یک شرکت یا موسسه – شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت با موسسه تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.

وظایف واحد ثبت شرکت ها در مناطق آزاد

سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تاسیس نماید.

  1. ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی
  2. ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی
  3. ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
  4. ثبت دفاتر تجاری بازرگانان
  5. پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری در حوزه هر منطقه
  6. ثبت بانک ها و موسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
  7. ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد
  8. تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی
  9. هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان نقطه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

سایت درگاه مناطق آزاد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *