ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکت آرتا ثبت

مراحل تاسیس شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی، است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متسائی القیمه در آمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شرکت ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر ، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت <شرکت مختلط> و لاقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

1)بک نسخه مصدق از شرکت نامه

2)یک نسخه مصدق از اساسنامه

3)اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5)سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44

6)نوشته ای با امضای مدیر شرکت ، حاکی از پرداخت تمام نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

ثبت شرکتها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *