ثبت شرکت در خارج کشور

نحوه ثبت شرکتهای خارجی

نحوه ثبت شرکتهای خارجی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.بر اساس اظهار نظر شورای نگهبان ، شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران می توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آنرا بنمایند.

انتشار مقررات تملک و اجاره اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی

(به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد-تاریخ چاپ:چهارشنبه 4 مرداد 1391)

سازمان سرمایه گذاری خارجی مقررات مربوط به تملک و اجاره اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری فارس ، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی اعلام کرد؛بر اساس قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310<تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد>بر این اساس اتباع خارجی{اشخاص حقیقی خارجی}نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند.

ماده(1) قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 اشعار می دارد؛<هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد،شرکت ایرانی محسوب است>لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می گردد. بر اساس بند(ب) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی <محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد> به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکتی را در ایران تا نسبت 100 درصد سهام متعلق به سهامداران خارجی ثبت کنند.

ماده(34)آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمابت سرمایهگذاری خارجی اشعار می دارد<در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد،تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد> تا 100 درصد می توانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول وغیر منقول را دارد.

با عنایت به مستندات قانون و مقررات فوق الذکر،بدیهی است چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی ،به منظور سرمایه گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور نمایند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت گردند(دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند)می توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده, زمین تملک نمایند.

در خصوص اجاره اموال غیر منقول توسط شرکت ایرانی،با استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران که اشعار می دارد<قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است> همچنین طبق ماده 219 قانون مدنی ایران <عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود>لذا شرکت ثبت شده در کشور به عنوان یک شخص حقوقی می تواند وارد عقد قرارداد اجاره با شاخاص دیگر گردد و براساس نفاد قرارداد از منافع آن منتفق گردد.موارد مشابه در برخی از کشورها به شرح زیر هستند؛

اندونزی:امکان اجاره بیست و پنج ساله زمین کشاورزی با اجازه انتقال امتیاز بهره برداری اتباع اندونزیایی به شرکت های خارجی

فیلیپین:امکان اجاره پنجاه ساله زمین قابل تمدید تا بیستو پنج سال

استرالیا:امکان خریداری زمین کشاورزی توسط سرمایه گذاران خارجی،همه محدودیت های موجود تا سال 2014 میلادی لغو خواهد شد.

کنیا:اجاره خرید و فروش زمین های کشاورزی توسط سرمایه گذاران خارجی

مطابق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها فعالیت شرکتهای خارجی در ایران منوط به قانونی بودن آن ها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است.منوط به قانونی بودن آن ها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است.بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجارتی قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *