ایزو 45001

یک سازمان مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند،می باشد. این مسئولیت شامل ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آن ها می باشد.

اتخاذ سیستم مدیریت OH&S (ایمنی و سلامت شغلی) به منظور قادر ساختن سازمان برای فراهم کردن مکان های کاری ایمن و سالم،جلوگیری از صدمات و بیماری های مرتبط با کار و بهبود مستمر عملکرد OH&S می باشد.

هدف یک سیستم مدیریتOH&S (ایمنی و سلامت شغلی)

هدف یک سیستم مدیریت OH&S فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک ها و فرصت های OH&S می باشد.هدف و نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S،جلوگیری از صدمات و بیماری های مرتبط با کار برای کارگران و فراهم کردن مکان های کاری ایمن و سالم می باشد.همچنین حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسک های OH&S بوسیله سنجش های پیشگیرانه و محافظانه برای سازمان بسیار مهم است.

زمانی که این سنجش ها توسط سازمان و بوسیله سیستم مدیریت OH&S اعمال گردد.باعث پیشرفت عملکرد OH&S خواهند گردید.یک سیستم مدیریت OH&S در صورت انجام اقدامات سریع برای رسیدگی به فرصت ها برای بهبود عملکرد OH&S،می تواند بسیار موثر باشد.

تکمیل و انجام یک سیستم مدیریتOH&S مطابق این سند،سازمان را قادر به مدیریت ریسک های OH&Sوبهبود عملکرد آن می سازد.

فرم درخواست صدور گواهینامه ایزو:

صدور گواهینامه ایزو با هر تعداد در کمتر از یک هفته انجام میشود.

    منتشر شده در
    دسته‌بندی شده در ثبت شرکت

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *